- Arrêt of September 16, 2011

16/09/2011 - 2010/AG/323

Case law

Summary

Samenvatting 1

Het slachtoffer van een arbeidsongeval met rugklachten, heeft recht op een vergoeding voor de verergering van die klachten, ook wanneer dit nieuwe letsel niet voortspruit uit het eerdere letsel, maar zijn oorzaak vindt in een handeling uit het privé-leven. De causaliteitsvereiste dat het nieuwe letsel door het bestaande letsel moet zijn veroorzaakt, geldt in geval van een verergering of exacerbatie van de bestaande letsels. Dat het nieuwe letsel mede veroorzaakt werd door een handeling in het privé-leven doet de causaliteit niet teniet.


Arrêt - Integral text

Free keywords

  • BEROEPSRISICO'S Arbeidsongevallen in de privé sector

  • Arbeidsongeval Letsel niet ontstaan uit door arbeidsongeval ontstaan letsel Verergering

  • Causaliteit