- Arrêt of November 14, 2011

14/11/2011 - 2010/AG/267

Case law

Summary

Samenvatting 1

I. Een werknemer kan door één en dezelfde arbeidsovereenkomst verbonden zijn met twee werkgevers, in casu een provincie en een door de provincie opgerichte vzw. Zij zijn in voorkomend geval in solidum gehouden de werkgeversverbintenissen na te komen.

II. De rechter kan, op vraag van een werkgever, aan een arbeidsovereenkomst haar juiste kwalificatie van arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd geven. Het imperatief karakter van sommige bepalingen van artikel 9 van de Arbeidsovereenkomstenwet belet hem niet voorbij te gaan aan een verkeerde kwalificatie als arbeidsovereenkomst voor een bepaalde tijd.

III. De anciënniteit van een bediende wordt, voor de toepassing van art. 82, § 3 van de Arbeidsovereenkomstenwet, mede bepaald op grond van de notie "dezelfde werkgever". Dit begrip slaat op de economische exploitatieeenheid die de onderneming is, zonder dat acht moet geslagen worden op de juridische vorm of het bestuur ervan. Publieke rechtspersonen zoals een openbare instelling, i.c. het BLOSO, en de provincie

Oost-Vlaanderen, kunnen als "dezelfde werkgever" worden aangezien.


Arrêt - Integral text

Free keywords

 • I. ARBEIDSOVEREENKOMSTEN

 • VERSCHILLENDE WERKGEVERS

 • PUBLIKE RECHTSPERSONEN

 • VERBINTENIS IN SOLIDUM II. ARBEIDSOVEREENKOMSTEN

 • ALGEMENE REGELINGEN

 • ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR EEN BEPAALDE TIJD

 • AFWEZIGHEID VAN ZEKERE TIJDSBEPALING

 • BEOORDELING DOOR DE RECHTER

 • DWINGEND RECHT III. ARBEIDSOVEREENKOMSTEN

 • BEDIENDEN

 • ONTSLAG

 • OPZEGGINGSTERMIJN

 • DEZELFDE WERKGEVER

 • PUBLIEKE RECHTSPERSONEN