- Arrêt of January 10, 2011

10/01/2011 - 2010/AR/59

Case law

Summary

Samenvatting 1

De regels inzake het PAB verwijzen niet uitdrukkelijk naar hetgeen een valide persoon in dezelfde omstandigheden, waaronder leeftijd, als zorg nodig heeft. In tegenstelling met de individuele materiële bijstand voorzien in artikel 4, eerste en tweede lid, van het besluit van de Vlaamse regering van 31 juli 2001, is er in de regelgeving inzake het PAB geen voorwaarde van "bijkomende" zorg opgenomen. Bij de inschaling dient de deskundigencommissie enkel rekening te houden met de ernst en de aard van de handicap, met de huidige gezinssituatie en met de huidige zorg- en ondersteuningssituatie.


Arrêt - Integral text

Free keywords

  • SOCIALE VOORZORG

  • GEHANDICAPTEN

  • SOCIALE INTEGRATIE

  • VLAAMSE GEMEENSCHAP

  • PERSOONLIJK ASSISTENTIEBUDGET

  • VERWIJZING NAAR LEEFTIJD