- Arrêt of December 19, 2011

19/12/2011 - 2011/AR/40

Case law

Summary

Samenvatting 1

Met de door de wet van 20 december 1999 ingestelde werkbonus die deel uitmaakt van de persoonlijke socialezekerheidsbijdragen verschuldigd door de werknemer moet rekening gehouden worden om het netto referteloon te bepalen bij de berekening van de aanvullende vergoeding brugpensioen.


Arrêt - Integral text

Free keywords

  • ARBEIDSOVEREENKOMSTEN

  • WERKIEDEN

  • BRUGPENSIOEN

  • AANVULLENDE VERGOEDING WERKGEVER

  • WERKBONUS