- Arrêt of December 7, 2012

07/12/2012 - 2012/AB/293

Case law

Summary

Samenvatting 1

De kennisgeving dat de onderneming in moeilijkheden verkeerde of dat ze uitzonderlijk ongunstige economische omstandigheden kende teneinde de opzeggingsvergoeding te kunnen mensualiseren, moet gebeuren voor de betaling van het eerste maandelijkse bedrag. Een latere kennisgeving kan die onregelmatigheid niet dekken.


Arrêt - Integral text

Free keywords

  • Arbeidsovereenkomsten Algemene regelingen Wet 3 juli 1978, art. 39bis KB van 29 augustus 1985, art. 2. Mensualisering opzeggingsvergoeding