- Arrêt of January 18, 2012

18/01/2012 - 2011/AG/96

Case law

Summary

Samenvatting 1

Het behoort tot de discretionaire bevoegdheid van het VAPH om af te wijken van de verblijfsvoorwaarden van het decreet. De rechter heeft ter zake een marginaal toetsingsrecht.


Arrêt - Integral text

Zie pdf.

Free keywords

  • Het behoort tot de discretionaire bevoegdheid van het VAPH om af te wijken van de verblijfsvoorwaarden van het decreet. De rechter heeft ter zake een marginaal toetsingsrecht.