- Arrêt of March 9, 2012

09/03/2012 -

Case law

Summary

Samenvatting 1

Wanneer bij een werkgever uitvoerend beslag onder derden werd gelegd, moet deze werkgever, bij het betalen van het vertrekvakantiegeld ingevolge het beëindigen van de arbeidsovereenkomst, rekening houden met de grenzen van de beslagbaarheid in artikel 1409 Ger. W. Hij bepaalt het voor beslag vatbaar gedeelte van dit vakantiegeld zonder het samen te voegen met de andere te betalen sommen, waaronder het loon.


Arrêt - Integral text

Free keywords

  • RECHTSWETENSCHAP

  • RECHT

  • WETGEVING GERECHTELIJK RECHT

  • UITVOEREND BESLAG ONDER DERDEN VAKANTIEGELD

  • BESLAGBAAR GEDEELTE