- Arrêt of February 10, 2012

10/02/2012 - 2011/AR/66

Case law

Summary

Samenvatting 1

Wanneer een eenvoudige invordering 12 jaar lang aansleept en de RSZ de procedure niet heeft benaarstigd, kan de nalatige werkgever, die ongelukkig en te goeder trouw is, een afbetalingsplan worden toegestaan dat in verhouding staat tot de mate waarin de normale procesduur werd overschreden.


Arrêt - Integral text

Free keywords

  • SOCIALE ZEKERHEID DER WERKNEMERS Algemene regeling

  • Invorderen RSZ -bijdragen

  • Onredelijk lange duur van de procedure

  • Ruime termijnen van respijt