- Arrêt of March 29, 2013

29/03/2013 - 2012/AB/298

Case law

Summary

Samenvatting 1

De gerechtelijke aanmaning voor de kapitalisatie kan gebeuren in een dagvaarding of in een neergelegde conclusie

Opdat een dergelijke gerechtelijke aanmaning kan worden beschouwd als een ingebrekestelling in de zin van art. 1154 BW is echter vereist dat in deze procedureakte in het bijzonder de aandacht gevestigd wordt op de kapitalisatie van intresten Een vermelding in algemene bewoordingen volstaat daartoe niet


Arrêt - Integral text

Free keywords

  • Burgerlijk wetboek

  • B.W. art. 1154

  • Kapitalisatie van intresten

  • Ingebrekestelling