- Arrêt of March 11, 2013

11/03/2013 - 2012/AG/177

Case law

Summary

Samenvatting 1

De vakbondsafgevaardigde die de werknemer in een procedure voor de arbeidsrechtbank heeft vertegenwoordigd, kan geldig berusten in een ongunstig vonnis, mits hij daartoe van de werknemer een bijzonder mandaat heeft bekomen. Het mandaat ad litem volstaat hiertoe niet. De werknemer die de rechtsgeldigheid van een zonder dergelijk mandaat gedane berusting wil betwisten, dient de procedure van ontkentenis van proceshandeling te voeren, zoniet wordt hij geacht de berusting te hebben bekrachtigd.


Arrêt - Integral text

Free keywords

  • RECHTSWETENSCHAP

  • RECHT

  • WETGEVING GERECHTELIJK RECHT

  • RECHTSMIDDELEN

  • BERUSTING

  • LASTGEVING

  • ONTKENTENIS VAN PROCESHANDELING