- Arrêt of April 25, 2014

25/04/2014 - 2013/AR/113

Case law

Summary

Samenvatting 1

De werkgever kan zich ten overstaan van de RSZ beroepen op het beginsel non bis in idem om aan het opleggen van bijdrageopslagen te ontsnappen, wanneer er voor de niet-betaling van bijdragen al een strafsanctie zou zijn opgelegd, wat in casu niet het geval is.


Arrêt - Integral text

Free keywords

  • RECHTEN VAN DE MENS

  • NON BIS IN IDEM

  • SOCIAAL STRAFWETBOEK

  • CUMULATIE VAN ADMINISTRATIEVE SANCTIE EN STRAFSANCTIE