- Jugement of April 18, 2011

18/04/2011 - 010-323

Case law

Summary

Samenvatting 1

Wanneer de indeling in verschillende categorieën van schuldeisers niet objectief kan worden verantwoord dient de homologatie te worden geweigerd. De onmisbaarheid voor de toekomst blijft een vrij subjectief gegeven. De diensten van het advocatenkantoor dat de WCO aanvraag begeleide, kan evengoed in de toekomst door anderen worden verzekerd. Bij gebrek aan objectief criterium inzake differentiatie is het plan strijdig met de openbare orde.

Wanneer een schuldeiser opzettelijk wordt weggelaten uit de lijst van de schuldeisers, dan worden de wettelijke bepalingen niet nageleefd en kan er evenmin tot homologatie overgegaan worden.


Jugement - Integral text

Free keywords

  • Wet Continuïteit

  • homologatie- gelijkheid schuldeisers

  • opzettelijke weglating van een schuldeiser.