- Jugement of October 31, 2012

31/10/2012 - 11-553

Case law

Summary

Samenvatting 1

Voor de toepassing van de woningbouwwet is vereist dat de verkoper of aannemer de verbintenis aangaat om de woongelegenheid af te werken. De verkoop van een onafgewerkt gebouw in de staat waarin het zich bevindt, valt derhalve in beginsel buiten het toepassingsgebied van de Woningbouwwet.

Wanneer de verkoper of aannemer zich tot afwerking verbindt , dient de graad van afwerking beoordeeld te worden. De vereiste graad van afwerking waartoe de verkoper of aannemer zich moet verbinden opdat de Woningbouwwet van toepassing zou zijn, is een feitenkwestie die behoort tot de soevereine beoordeling van de feitenrechter.

De normale bewoonbaarheid van het huis of het appartement wordt als criterium gehanteerd.


Jugement - Integral text

Free keywords

  • Woningbouwwet

  • toepassingsgebied