- Jugement of January 13, 2011

13/01/2011 - 07/127325/A

Case law

Summary

Samenvatting 1

Om discriminatie te vermijden met samenwonende personen met een handicap zonder andere inkomsten, die elk recht hebben op een inkomensvervangende tegemoetkoming categorie B, dient aan elk van de twee samenwonende personen met een handicap die elk een vervangingsinkomen hadden, tweemaal het bedrag B, maar verminderd met de som van hun vervangingsinkomen, toegekend te worden.


Jugement - Integral text

Free keywords

  • SOCIALE VOORZORG

  • TEGEMOETKOMINGEN AAN GEHANDICAPTEN

  • INKOMENSVERVANGENDE TEGEMOETKOMINGEN

  • ECHTGENOTEN ZIJN BEIDEN GEHANDICAPT

  • IN REKENING BRENGEN VAN DE INKOMSTEN VAN DE PARTNER

  • DISCRIMINATIE

  • PRETORIAANSE OPLOSSING