- Jugement of December 7, 2011

07/12/2011 - 11/444/A

Case law

Summary

Samenvatting 1

1. De aanvraag tot tussenkomst van het OCMW, vanwege een vreemdeling, die pas na de aanvraag maar vóór de beslissing een legaal verblijf heeft verkregen, moet beantwoord worden als de aanvraag van een legaal verblijvende vreemdeling.

2. Als het OCMW moet tussenkomen voor de betaling van een (in casu) medische schuld, en deze schuld is opgenomen in de schuldenmasssa van de partner in diens collectieve schuldenregeling, kan geen volledig uitvoerbare titel worden verleend, doch moet de opgelegde betaling gebeuren conform het aanzuiveringsplan.


Jugement - Integral text

Free keywords

  • SOCIALE VOORZORG

  • openbare centra voor maatschappelijk welzijn