- Jugement of January 12, 2011

12/01/2011 - 09/2081/A

Case law

Summary

Samenvatting 1

Om het nettoreferteloon te bepalen voor de berekening van de aanvullende brugpensioenvergoeding, in zoverre die berekening geregeld wordt door CAO nr. 17 van de Nationale Arbeidsraad, moet de werknemersbijdrage aan de sociale zekerheid in aanmerking worden genomen, rekening houdend met gebeurlijke verminderingen, zoals de werkbonus.


Jugement - Integral text

Free keywords

  • COLLECTIEVE ARBEIDSVERHOUDINGEN NATIONALE ARBEIDSRAAD

  • ARBEIDSOVEREENKOMST

  • CONVENTIONEEL BRUGPENSIOEN

  • AANVULLENDE VERGOEDING NETTOREFERTELOON

  • PERSOONLIJKE BIJDRAGE AAN DE SOCIALE ZEKERHEID

  • WERKBONUS