- Jugement of April 18, 2011

18/04/2011 - 10/1987

Case law

Summary

Samenvatting 1

De werkgever die verzuimt een onmiddellijke aangifte van tewerkstelling (dimona) te doen, is een solidariteitsbijdrage verschuldigd aan de RSZ. Deze bijdrage wordt opgelegd naast de administratieve geldboete. Zo de solidariteitsbijdrage gezien wordt als een straf, rijst de vraag of het beginsel van verbod op dubbele bestraffing wordt geschonden (non bis in idem).


Jugement - Integral text

Zie pdf.

Free keywords

  • De werkgever die geen onmiddellijke van tewerkstelling doet, is een solidariteitsbijdrage verschuldigd aan de RSZ. Hij kan ook strafrechtelijk worden vervolgd of er kan een administratieve geldboete worden opgelegd. Zeker in geval de solidariteitsbijdrage aanzien wordt als een straf, rijst de vraag of dit geen dubbele bestraffing oplevert voor eenzelfde misdrijf. De Rechtbank stelt in dit verband een prejudiciële vraag aan het Grondwettelijk Hof.