- Jugement of June 22, 2011

22/06/2011 - 09/198

Case law

Summary

Samenvatting 1

Niettegenstaande het feit dat de door hem ingeroepen reden strikt genomen geen voldoende rechtvaardiging biedt voor zijn afwezigheid op een afspraak met de VDAB, kan de werkloze er in bepaalde omstandigheden op vertrouwen dat de door hem ingeroepen reden er ingevolge de houding van de VDAB toch werd aanvaard als voldoende rechtvaardiging. Er bestaat geen algemene rechtsplicht om een stilzittende overheid aan te manen, maar in casu mocht van de werkloze wel verwacht worden dat hij zelf opnieuw contact zou hebben opgenomen met de VDAB teneinde duidelijkheid te bekomen over de door hem gestelde vraag.


Jugement - Integral text

Free keywords

  • ARBEIDSVOORZIENING

  • WERKLOOSHEID

  • AFWEZIGHEID OP AFSPRAAK MET VDAB

  • RECHTVAARDIGING

  • LAATTIJDIG ANTWOORD VAN VDAB

  • VERTROUWENSBEGINSEL