- Arrêt of April 12, 2011

12/04/2011 -

Case law

Summary

Samenvatting 1

Sinds de invoering van een uniforme definitie van het begrip arbeidstijd door het KB van 10 juni 2001 moet uitsluitend aan de hand van deze regelgeving het deeltijds karakter van de arbeidsovereenkomst worden beoordeeld, met uitsluiting van de voorheen bestaande rechtspraak.


Arrêt - Integral text

Free keywords

  • BEROEPSRISICO'S

  • ARBEIDSONGEVALLEN IN DE PRIVÉSECTOR

  • ARBEIDSONGEVAL

  • BASISLOON

  • DEELTIJDSE TEWERKSTELLING

  • BEGRIP