- Jugement of October 16, 2013

16/10/2013 - 13/1149/A

Case law

Summary

Samenvatting 1

Eventuele nalatigheden of fouten in hoofde van de echtgenote van een leefloongerechtigde, die haar gebrek aan bestaansmiddelen hebben veroorzaakt, kunnen de leefloongerechtigde zelf geen nadeel berokkenen, bv door hem slechts het leefloon als samenwonende in plaats van als alleenstaande - in de interpretatie van het Grondwettelijk Hof - toe te kennen.


Jugement - Integral text

Free keywords

  • LEEFLOON

  • SAMENWONENDE OF ALLEENSTAANDE

  • BESTAANSMIDDELEN

  • NALATIGHEID VAN DE SAMENWONER