- Jugement of April 16, 2014

16/04/2014 - 13/2366/A

Case law

Summary

Samenvatting 1

De zeer schamele of minieme bestaansmiddelen van degene die met een gerechtigde samenwoont wijzigen er niets aan dat de gerechtigde als alleenstaande en niet als samenwonende moet worden beschouwd conform de arresten van het Grondwettelijk Hof, maar laten wel toe om deze in mindering te brengen op het verschuldigd leefloonbedrag.


Jugement - Integral text

Free keywords

  • LEEFLOON

  • ALLEENSTAANDE

  • SAMENWONEN MET EEN PERSOON MET MINIEME BESTAANSMIDDELEN

  • GEVOLG