- Jugement of March 5, 2014

05/03/2014 - 13/2341/A

Case law

Summary

Samenvatting 1

De rechtbank oordeelt dat deze Budgetstandaard - mits aanpassing aan de gegevens over de concrete toestand van de betrokkene - een nuttig instrument is om te toetsen of de betrokkene een menswaardig leven kan leiden met het bedrag leefloon, waarvan algemeen bekend is dat het ontoereikend is.


Jugement - Integral text

Free keywords

  • HET GEBRUIK VAN DE BUDGETSTANDAARD IN OCMW-BETWISTINGEN