Hof van Beroep - Arrest van 13 maart 2013 (Antwerpen)

Publication date :
13-03-2013
Language :
Dutch
Size :
1 page
Section :
Case law
Source :
Justel 20130313-10
Role number :
2012PGA002429

Summary

Het opzettelijk inslaan van een ruit van een woning dient te worden gekwalificeerd als vernieling van een landelijke of stedelijke afsluiting.

Arrêt

Het Hof van Beroep, zitting houdende op 13 maart 2013

te Antwerpen, 10e kamer

(...)

Blijkens de termen van de rechtstreekse dagvaarding van het Openbaar Ministerie, wordt beklaagde vervolgd om :

" Te Tongeren op 06 september 2010 :

Landelijke of stedelijke afsluitingen uit welke materialen ook gemaakt, geheel of ten dele te

hebben vernield, namelijk een ruit van de woning gelegen te Tongeren, ...straat .., ten nadele van

N.S. ".

Uit de stukken van het vooronderzoek, meer bepaald het proces-verbaal nr. TG.92.L1.003150/2009 van 06 september 2009 blijkt dat het feit, dat aanleiding gaf tot de huidige strafvervolging, gepleegd werd op 06 september 2009, zodat de datum van 06 september 2010, vermeld in de rechtstreekse dagvaarding van het Openbaar Ministerie, foutief is.

De rechter heeft de verplichting het vervolgde feit op juiste wijze te omschrijven, zowel naar misdrijfomschrijving, als naar plaatsbepaling en datum, met inachtname van de rechten van verdediging. Aldus wordt de datum van het vervolgde feit heromschreven als : " op 06 september 2009 ".

Beklaagde werd van de gebeurlijke heromschrijving in kennis gesteld door het vonnis a quo, dat de datum reeds verbeterde, zodat hij gelegenheid had zijn verweer te voeren tegen de heromschrijving van de datum en zulks ook deed. De heromschrijving van de datum wijzigt het vervolgde feit zelf niet.

Op grond van de stukken van het onderzoek en het onderzoek ter terechtzitting, is de schuld van beklaagde bewezen gebleven :

- bij de ingeslagen ruit troffen de verbalisanten een bloedspoor aan, en be-

klaagde liet zich na het feit in het ziekenhuis verzorgen,

- uit de lezing van sms-berichten van het slachtoffer blijkt dat beklaagde haar berichtte dat hij in

het ziekenhuis was beland en een ruit ingeslagen had bij haar,

- beklaagde bekende het feit aan de buurvrouw,

- beklaagde bekende bovendien het feit aan de politie,

- beklaagde betwistte in conclusie niet de vervolgde vernieling op 06 september

2009 te hebben gepleegd.

Na hernieuwd onderzoek op de terechtzitting van het hof gedaan, blijft de schuld van beklaagde aldus bewezen aan het hem ten laste gelegde feit, zoals heromschreven qua datum.

(...)