Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer - Advies van 4 september 2013 (België)

Publication date :
04-09-2013
Language :
French Dutch
Size :
1 page
Section :
Case law
Source :
Justel 20130904-8
Role number :
36/2013

Summary

Brengt de Commissie een gunstig advies uit met betrekking tot het voorontwerp van besluit van de regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest op voorwaarde dat rekening wordt gehouden met de opmerkingen die geformuleerd werden in de punten 7, 10, 11, 17 tot 21, 29, 31 en 33 tot 35.

Avis

No content