Arbeidsrechtbank - Vonnis van 16 oktober 2013 (Brugge)

Publication date :
16-10-2013
Language :
Dutch
Size :
1 page
Section :
Case law
Source :
Justel 20131016-6
Role number :
13/1149/A

Summary

Eventuele nalatigheden of fouten in hoofde van de echtgenote van een leefloongerechtigde, die haar gebrek aan bestaansmiddelen hebben veroorzaakt, kunnen de leefloongerechtigde zelf geen nadeel berokkenen, bv door hem slechts het leefloon als samenwonende in plaats van als alleenstaande - in de interpretatie van het Grondwettelijk Hof - toe te kennen.

Jugement

No content