Arbeidsrechtbank - Vonnis van 5 maart 2014 (Brugge)

Publication date :
05-03-2014
Language :
Dutch
Size :
1 page
Section :
Case law
Source :
Justel 20140305-3
Role number :
13/2341/A

Summary

De rechtbank oordeelt dat deze Budgetstandaard - mits aanpassing aan de gegevens over de concrete toestand van de betrokkene - een nuttig instrument is om te toetsen of de betrokkene een menswaardig leven kan leiden met het bedrag leefloon, waarvan algemeen bekend is dat het ontoereikend is.

Jugement

No content