Arbeidshof - Arrest van 7 december 2012 (Brussel)

Publication date :
07-12-2012
Language :
Dutch
Size :
1 page
Section :
Case law
Source :
Justel 20121207-4
Role number :
2012/AB/293

Summary

De kennisgeving dat de onderneming in moeilijkheden verkeerde of dat ze uitzonderlijk ongunstige economische omstandigheden kende teneinde de opzeggingsvergoeding te kunnen mensualiseren, moet gebeuren voor de betaling van het eerste maandelijkse bedrag. Een latere kennisgeving kan die onregelmatigheid niet dekken.

Arrêt

No content