Europees Hof voor de Rechten van de Mens - Arrest van 29 juli 2004 (Europa)

Publication date :
29-07-2004
Language :
German Dutch
Size :
1 page
Section :
Case law
Source :
Justel 20040729-6
Role number :

Summary

GB-UNIC (II) t. BELGIË - veroordelend arrest Schending vastgesteld, bij éénparigheid der stemmen, van art. 6 § 1 EVRM - redelijke termijn Belgische staat veroordeeld tot het betalen van billijke vergoeding ter waarde van 5.000 EUR (vijfduizend euro), ter vergoeding van de geleden morele schade en de kosten van de procedure.

Arrêt

No content