Arbeidshof - Arrest van 10 februari 2012 (Gent (Brugge))

Publication date :
10-02-2012
Language :
Dutch
Size :
1 page
Section :
Case law
Source :
Justel 20120210-11
Role number :
2011/AR/85

Summary

De beslissing om het leefloon te weigeren is niet wettig genomen wanneer het OCMW de steunaanvrager geen redelijke termijn geeft om aanvullende informatie te verschaffen en om gebruik te maken van zijn hoorrecht. Bij het nagaan of er recht is op leefloon, kon het OCMW, gelet op de sociologische samenhang van het gezin, rekening houden met de bestaansmiddelen van de vader van de steunaanvrager. Het hield ook op wettige wijze rekening met de gezinsbijslagen die voor de steunaanvrager worden betaald.

Arrêt

No content