Arbeidshof - Arrest van 10 februari 2012 (Gent (Brugge))

Publication date :
10-02-2012
Language :
Dutch
Size :
1 page
Section :
Case law
Source :
Justel 20120210-12
Role number :
2011/AR/66

Summary

Wanneer een eenvoudige invordering 12 jaar lang aansleept en de RSZ de procedure niet heeft benaarstigd, kan de nalatige werkgever, die ongelukkig en te goeder trouw is, een afbetalingsplan worden toegestaan dat in verhouding staat tot de mate waarin de normale procesduur werd overschreden.

Arrêt

No content