Arbeidshof - Arrest van 10 january 2011 (Gent (Brugge))

Publication date :
10-01-2011
Language :
Dutch
Size :
1 page
Section :
Case law
Source :
Justel 20110110-13
Role number :
2010/AR/60

Summary

De voogd in de zin van artikel 479-5 van de Programmawet van 24 december 2002 moet als wettelijk vertegenwoordiger van de niet-begeleide minderjarige vreemdeling voldoen aan de verblijfsvoorwaarden.

Arrêt

No content