Arbeidshof - Arrest van 12 april 2013 (Gent (Brugge))

Publication date :
12-04-2013
Language :
Dutch
Size :
1 page
Section :
Case law
Source :
Justel 20130412-6
Role number :
2012/AR/30

Summary

Een werkgever die extra vakantiedagen toekent zijn geen socialezekerheidsbijdragen verschuldigd op het extralegaal enkel vakantiegeld voor de niet opgenomen vakantiedagen wanneer de werknemer in de onmogelijkheid was om de vakantie op te nemen wegens een schorsing van de arbeidsovereenkomst, evenmin op het extralegaal enkel vakantiegeld voor niet opgenomen vakantiedagen bij vermindering van prestaties, en ook niet op het extralegaal enkel vakantiegeld bij uitdiensttreding.

Arrêt

No content