Arbeidshof - Arrest van 13 april 2012 (Gent (Brugge))

Publication date :
13-04-2012
Language :
Dutch
Size :
1 page
Section :
Case law
Source :
Justel 20120413-2
Role number :
2010/AR/264

Summary

De opdrachtgever die beroep doet op een aannemer die eerlang geregistreerd was, maar nadien niet meer, kan zich niet beroepen op de goede trouw om aan de hoofdelijke aansprakelijkheid van artikel 30bis van de RSZ-wet te ontsnappen. De RSZ kan in casu niet verweten worden niet eerder te hebben gedagvaard in faillissement, maar moet wel het regresrecht van de opdrachtgever mogelijk maken door de beschikbare informatie over te maken zodat de oprdrachtgever in de plaats van de RSZ de overige hoofdelijk aansprakelijke opdrachtgevers kan aanspreken voor hun contributief deel.

Arrêt

No content