Arbeidshof - Arrest van 18 april 2012 (Gent (Brugge))

Publication date :
18-04-2012
Language :
Dutch
Size :
1 page
Section :
Case law
Source :
Justel 20120418-5
Role number :
2010/AR/264

Summary

De opdrachtgever die beroep doet op een aannemer die eerlang geregistreerd was, maar nadien niet meer, kan zich niet beroepen op de goede trouw om aan de hoofdelijke aansprakelijkheid van artikel 30bis van de R.S.Z.-wet te ontsnappen. De R.S.Z. kan in casu niet verweten worden niet eerder te hebben gedagvaard in faillissement, maar de R.S.Z. moet wel het regresrecht van de opdrachtgever mogelijk maken door de beschikbare informatie over te maken zodat de opdrachtgever in de plaats van de R.S.Z. de overige hoofdelijke aansprakelijke schuldenaars kan aanspreken voor hun bijdragend deel.

Arrêt

No content