Arbeidshof - Arrest van 19 december 2011 (Gent (Brugge))

Publication date :
19-12-2011
Language :
Dutch
Size :
1 page
Section :
Case law
Source :
Justel 20111219-5
Role number :
2011/AR/40

Summary

Met de door de wet van 20 december 1999 ingestelde werkbonus die deel uitmaakt van de persoonlijke socialezekerheidsbijdragen verschuldigd door de werknemer moet rekening gehouden worden om het netto referteloon te bepalen bij de berekening van de aanvullende vergoeding brugpensioen.

Arrêt

No content