Arbeidshof - Arrest van 23 maart 2012 (Gent (Brugge))

Publication date :
23-03-2012

Language :
Dutch

Size :
1 page
Section :
Case law

Source :
Justel 20120323-2

Role number :
2010/AR/62

Summary

De publiciteitsregels in de artikelen 157 tot 159 van de Programmawet van 22 december 1989 en de sanctieregeling in artikel 171 van dezelfde wet alsook in artikel 22ter van de RSZ-Wet, in zoverre zij gelden voor een deeltijds werknemer met een variabel werkrooster, zijn niet in strijd met artikel 4.1 van de raamovereenkomst gevoegd bij de Richtlijn 97/81/EG van 15 december 1997 de Raad betreffende de door de Unice, het CEEP en het EVV gesloten raamovereenkomst inzake deeltijdarbeid.

ArrĂȘt

No content