Arbeidshof - Arrest van 24 oktober 2011 (Gent (Brugge))

Publication date :
24-10-2011
Language :
Dutch
Size :
1 page
Section :
Case law
Source :
Justel 20111024-8
Role number :

Summary

De kennisgeving van de motieven van een ontslag om dringende redenen met een aangetekende maar niet-ondertekende brief is ongeldig. Bij gebrek aan regelmatig ontslag om dringende redenen heeft de ontslagen werknemer recht op een opzeggingsvergoeding.

Arrêt

No content