Arbeidshof - Arrest van 8 november 2012 (Gent (Brugge))

Publication date :
08-11-2012
Language :
Dutch
Size :
1 page
Section :
Case law
Source :
Justel 20121108-1
Role number :
2011/AR/272

Summary

Het is noodzakelijk voor het slachtoffer van het arbeidsongeval dat zijn woning wordt aangepast. De verbouwing valt onder het begrip ‘prothese'. Bij het KB van 5 juni 2007 werd artikel 35 van het KB van 21 december 1971 gewijzigd. Die wijziging houdt in dat de aanpassingen beperkt worden tot liften. Deze wijziging is echter niet van toepassing omdat het arbeidsongeval dateert van voor de wijziging bij KB van 5 juni 2007. Het KB van 5 juni 2007 kan evenmin worden toegepast omdat het de wet wijzigt (artikel 159 Grondwet).

Arrêt

No content