Arbeidshof - Arrest van 10 january 2011 (Gent)

Publication date :
10-01-2011
Language :
Dutch
Size :
1 page
Section :
Case law
Source :
Justel 20110110-4
Role number :
2009/AG/362

Summary

Een persoon die voorhoudt het slachtoffer te zijn geweest van een discriminatie op grond van het geslacht, voert geen feiten aan die het bestaan van die discriminatie kunnen doen vermoeden, wanneer enkel vast staat dat de gebruiker haar na een periode van uitzendarbeid geen arbeidsovereenkomst heeft aangeboden, ofschoon dat eerder in het vooruitzicht was gesteld, wanneer dit laatste is gebeurd op een ogenblik waarop de gebruiker reeds op de hoogte was van haar zwangerschap. Het komt de verwerende partij in het geding aldus niet toe aan te tonen dat er géén discriminatie is geweest (art. 33, § 1 Wet Gelijkheid Vrouw-Man).

Arrêt

No content