Arbeidshof - Arrest van 12 oktober 2012 (Gent)

Publication date :
12-10-2012
Language :
Dutch
Size :
1 page
Section :
Case law
Source :
Justel 20121012-1
Role number :
2011/AG/231

Summary

Het recht op een aanvullende opzegvergoeding, ontstaan ingevolge een opzegging met een te korte opzeggingstermijn, alsook het recht op de bijzondere ontslagvergoeding waarop een onregelmatig ontslagen preventieadviseur recht heeft, gaan verloren in geval van tegenopzegging door de bediende.

Arrêt

No content