Arbeidshof - Arrest van 14 november 2011 (Gent)

Publication date :
14-11-2011
Language :
Dutch
Size :
1 page
Section :
Case law
Source :
Justel 20111114-2
Role number :
2010/AG/78

Summary

Is nietig, de kennisgeving van de dringende reden die niet werd gedaan aan het nieuwe adres dat de werknemer tijdens de uitvoering van de arbeidsovereenkomst aan de werkgever had meegedeeld en dat door deze laatste sindsdien in zijn betrekkingen met de werknemer en met derden werd gebruikt. Het is niet van belang welk adres in de arbeidsovereenkomst was vermeld. Het is irrelevant dat het vroegere adres dat van de ouders van de werknemer is. Het is evenmin van belang te weten of en wanneer de werknemer kennis heeft gekregen van de inhoud van het schrijven dat naar het oude adres werd verstuurd.

Arrêt

No content