Arbeidshof - Arrest van 16 september 2011 (Gent)

Publication date :
16-09-2011
Language :
Dutch
Size :
1 page
Section :
Case law
Source :
Justel 20110916-7
Role number :
2010/AG/323

Summary

Het slachtoffer van een arbeidsongeval met rugklachten, heeft recht op een vergoeding voor de verergering van die klachten, ook wanneer dit nieuwe letsel niet voortspruit uit het eerdere letsel, maar zijn oorzaak vindt in een handeling uit het privé-leven. De causaliteitsvereiste dat het nieuwe letsel door het bestaande letsel moet zijn veroorzaakt, geldt in geval van een verergering of exacerbatie van de bestaande letsels. Dat het nieuwe letsel mede veroorzaakt werd door een handeling in het privé-leven doet de causaliteit niet teniet.

Arrêt

No content