Arbeidshof - Arrest van 18 january 2012 (Gent)

Publication date :
18-01-2012
Language :
Dutch
Size :
1 page
Section :
Case law
Source :
Justel 20120118-15
Role number :
2011/AG/96

Summary

Het behoort tot de discretionaire bevoegdheid van het VAPH om af te wijken van de verblijfsvoorwaarden van het decreet. De rechter heeft ter zake een marginaal toetsingsrecht.

Arrêt

Zie pdf.