Arbeidshof - Arrest van 9 december 2011 (Gent)

Publication date :
09-12-2011
Language :
Dutch
Size :
1 page
Section :
Case law
Source :
Justel 20111209-6
Role number :
2010/AR/224

Summary

Het OCMW maakt voor de illegaal op het grondgebied verblijvende moeder met kind een dossier op ten behoeve van het Fedasil. Zolang Fedasil de betrokkene met kind niet opneemt pof zijn verplichtingen niet vervult, blijft het OCMW gevenwel ehouden de maatschappelijke dienstverlening te verzekeren.

Arrêt

Zie pdf.