Arbeidsrechtbank - Vonnis van 18 april 2011 (Gent)

Publication date :
18-04-2011
Language :
Dutch
Size :
1 page
Section :
Case law
Source :
Justel 20110418-2
Role number :
10/1987

Summary

De werkgever die verzuimt een onmiddellijke aangifte van tewerkstelling (dimona) te doen, is een solidariteitsbijdrage verschuldigd aan de RSZ. Deze bijdrage wordt opgelegd naast de administratieve geldboete. Zo de solidariteitsbijdrage gezien wordt als een straf, rijst de vraag of het beginsel van verbod op dubbele bestraffing wordt geschonden (non bis in idem).

Jugement

Zie pdf.