Hof van Beroep - Arrest van 19 january 2012 (Antwerpen)

Date de publication :
19-01-2012
Langue :
Néerlandais
Taille :
1 page
Section :
Jurisprudence
Source :
Justel 20120119-8
Numéro de rôle :
2010PGA7314

Résumé

Uit het op voorhand meedelen dat de persoonlijke aanwezigheid met een vluchtauto een essentieel en noodzakelijk onderdeel was voor de ontvluchting van de gevangene wordt afgeleid dat de ontvluchting niet zou hebben plaats gehad zonder die aanwezigheid en hulp ter plekke. De loutere familiebanden met een van de ontvluchte personen volstaan niet om zich te kunnen beroepen op onweerstaanbare dwang zoals bedoeld in artikel 71 van het strafwetboek. De auto, GPS en GSM die bij de ontvluchting van gevangenen worden gebruikt dienen verbeurd verklaard te worden. Deze voorwerpen zijn immers bestemd tot het plegen van het misdrijf en zijn eigendom van de persoon die de gevangenen hielp ontvluchten.

Arrêt

Het Hof van Beroep, zitting houdende op 19 januari 2012

te Antwerpen, 12e kamer

(...)

2. Het hof neemt aan dat beiden rechtstreeks hebben meegewerkt aan de ontvluchting en deze hebben bewerkt en daarbij noodzakelijke bijstand en hulp hebben verleend.

Uit het strafdossier en o.m. de niet mis te verstane verklaringen van D.P. (stukken 19, 309), het telefonieonderzoek (stukken 140, 286) en de verklaring van tweede beklaagde (stukken 250, 330, 331, 336) blijkt en dient aangenomen dat beide beklaagden op voorhand door D.A. werden ingelicht vanuit de gevangenis van het ontsnappingsplan en dat hun aanwezigheid ter plaatse met een vluchtauto een essentieel en noodzakelijk onderdeel was voor de ontvluchting en het tijdstip ervan. Met name blijkt uit deze elementen en dient daaruit afgeleid dat de ontvluchting niet zou hebben plaats gehad zonder hun aanwezigheid en hulp ter plekke. Het is onzinnig gelet op de plaatsgesteldheid ter plekke te ontvluchten als men niet zeker is dat er vervoer is om de vlucht te nemen. Dat blijkt ook uit het feit dat de 2 mede-ontvluchters die niet in de auto konden plaatsnemen quasi onmiddellijk terug opgepakt werden.

3. Tevergeefs beroepen beklaagden zich (mondeling ter zitting) op artikel 71 van het strafwetboek nu uit geen enkel concreet gegeven af te leiden valt dat zij tot de feiten gedwongen werden door een macht waaraan zij niet konden weerstaan. De loutere familiebanden met één van de ontvluchte personen volstaan daartoe niet. De rechtvaardigingsgrond voorzien bij artikel 71 van het strafwetboek is te onderscheiden van de vroegere verschoningsgrond welke voorzien was in het opgeheven tweede lid van artikel 335 van het strafwetboek. De rechter heeft m.b.t. de toepassing van artikel 71 van het strafwetboek zijn volle beoordelingsmacht en soeverein oordeel.

(...)

5. De bij de ontvluchting gebruikte auto Toyota, de GPS en GSM dienen overeenkomstig de artikelen 42 en 43 van het strafwetboek verbeurd verklaard te worden lastens eerste beklaagde V.L., zijnde voorwerpen die gediend hebben of bestemd waren tot het plegen van het misdrijf en die eigendom zijn van de eerste beklaagde.

(...)