Hof van Beroep - Arrest van 23 februari 2011 (Antwerpen)

Date de publication :
23-02-2011
Langue :
Néerlandais
Taille :
1 page
Section :
Jurisprudence
Source :
Justel 20110223-6
Numéro de rôle :
2010/CO/1320

Résumé

Een persoon overtreedt het beroepsverbod van artikel 1 van het KB nr. 22 van 24 oktober 1934 niet door zaakvoerder te zijn van een vennootschap onder firma. Een VOF is immers niet vermeld onder artikel 1 van dit KB en is ook geen vennootschap op aandelen.

Arrêt

Het Hof van Beroep, zitting houdende op 23 februari 2011

te Antwerpen, Negende Kamer

(...)

II. Beoordeling op strafgebied

3. Beklaagde wordt vervolgd om feitelijk zaakvoerder te zijn geweest van de vennootschap onder firma (VOF) A. in de periode dat hij het voorwerp uitmaakte van het beroepsverbod bedoeld in artikel 1 van het Koninklijk besluit nr. 22 van 24 oktober 1934, hem opgelegd bij in kracht van gewijsde getreden vonnis van de correctionele rechtbank te Hasselt d.d. 24 oktober 2007.

4. De vennootschappen bedoeld in artikel 1 van het KB van 24 oktober 1934 zijn limitatief opgesomd. Een VOF is geen vennootschap die met naam in dat artikel wordt vermeld en is, als zuivere personenvennootschap, ook geen vennootschap op aandelen. Bijgevolg is het feit dat beklaagde feitelijk zaakvoerder van de VOF A. zou geweest zijn, indien bewezen, geen misdrijf. Beklaagde is dus, conform de artikelen 191 en 212 Wetboek van Strafvordering, te ontslaan van rechtsvervolging.

(...)

BESLISSING VAN HET HOF,

Op grond van de hoger vermelde redenen beslist het Hof binnen de perken van de hogere beroepen zoals hierna bepaald, op tegenspraak.

Verklaart de hogere beroepen van beklaagde M.M. en van het openbaar ministerie ontvankelijk.

Doet het beroepen vonnis teniet.

Ontslaat beklaagde M.M. van rechtsvervolging