Commissie voor financiële hulp aan slachtoffers van opzettelijke gewelddaden en aan de occasionele redders - Beslissing van 10 februari 2012 (België)

Date de publication :
10-02-2012
Langue :
Néerlandais
Taille :
1 page
Section :
Jurisprudence
Source :
Justel 20120210-16
Numéro de rôle :
M90178/6518

Résumé

Samenvatting 1

------------------------------
[TUTU]2624[ETUTU]
------------------------------

---------------------------------------------------
(leeg)
---------------------------------------------------

Bij verzoekschrift, neergelegd op het secretariaat van de Commissie op 27 februari 2009, heeft mevrouw Colette X. om de toekenning gevraagd van een financiële hulp.
http://jure.juridat.just.fgov.be/view_decision.html?justel=N-20120210-16&idxc_id=282430&lang=NL
---------------------------------------------------


Decision

Aangezien uit wettelijke informatie (rijksregister) blijkt dat verzoekster overleden is, past het de schrapping van het verzoek van de algemene rol te bevelen.

*

* *

OP DIE GRONDEN,

De Commissie,

- de artikelen 17 § 1, 39 tot 42 van de gecoördineerde wetten van 18 juli 1966 tot regeling van het taalgebruik in bestuurszaken;

- de artikelen 28 tot 41 van de wet van 1 augustus 1985 houdende fiscale en andere bepalingen, laatst gewijzigd bij wet van 30 december 2009;

- het koninklijk besluit van 18 december 1986 betreffende de commissie voor financiële hulp aan slachtoffers van opzettelijke gewelddaden en aan de occasionele redders, laatst gewijzigd bij koninklijk besluit van 7 december 2006,

Beveelt de schrapping van het verzoek van de algemene rol.

Aldus uitgesproken te Brussel, in openbare zitting en in de Nederlandse taal op 10 februari 2012.

De secretaris a.i., De voorzitter,

M. STEYAERT P. DRAULANS