Arbeidsrechtbank - Vonnis van 13 january 2011 (Brugge)

Date de publication :
13-01-2011
Langue :
Néerlandais
Taille :
1 page
Section :
Jurisprudence
Source :
Justel 20110113-23
Numéro de rôle :
07/127325/A

Résumé

Om discriminatie te vermijden met samenwonende personen met een handicap zonder andere inkomsten, die elk recht hebben op een inkomensvervangende tegemoetkoming categorie B, dient aan elk van de twee samenwonende personen met een handicap die elk een vervangingsinkomen hadden, tweemaal het bedrag B, maar verminderd met de som van hun vervangingsinkomen, toegekend te worden.

Jugement

Pas de contenu