Arbeidshof - Arrest van 3 january 2011 (Brussel)

Date de publication :
03-01-2011
Langue :
Néerlandais
Taille :
1 page
Section :
Jurisprudence
Source :
Justel 20110103-1
Numéro de rôle :
2010/AB/00908

Résumé

Ingevolge het éénzijdig verzoekschrift op grond van art. 1025 e.v. Ger.W., neergelegd door de appellant op 6/08/2010 ter griffie van de arbeidsrechtbankt te Leuven, heeft de toelaatbaarheidsfase in de collectieve schuldenregeling een éénzijdig karakter, wat meebrengt dat de schuldeiders in deze fase geen partij zijn. Ze dienen derhalve evenmin te worden opgeroepen.

Arrêt

Pas de contenu